Biercantus

Dit jaar gaan we bij CV de Brouwhazen de carnaval aftrappen met de tweede editie van de  Brauwse Biercantus.

Omdat we 4 dagen carnaval allemaal veel te kort vinden, gaat deze Brauwse Biercantus plaatsvinden op vrijdag 1 maart.

De spelregels

Tijdens de Brauwse Biercantus zitten alle deelnemers aan lange biertafels, deze staan opgesteld voor het podium waar de DJ zijn (carnavals-)liedjes draait. 

Wanneer de DJ de liedjes afspeelt, worden alle deelnemers uitgenodigd/geacht om uit volle borst mee te zingen, te dansen en te feesten.

Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet kent, want iedereen krijgt bij aanvang van de Cantus een liederenboekje waar alle teksten van de liedjes in beschreven staan. 

Na enkele liedjes komt het  ‘Bier-lied’. 

Na dit lied (wat gedurende de avond terug blijft komen) moeten alle deelnemers hun glas bier in één teug leeg drinken. 

Wanneer iemand zijn glas niet in één teug leeg drinkt, loopt diegene de kans op een ‘straf’.

Tijdens de Brauwse Biercantus is er ook altijd een cantusleider, die bepaald de regels en ziet erop toe dat de regels nageleefd worden. 

De regels worden voorafgaand aan de cantus opgesteld door de organisatie van de cantus.

Iedereen moet voluit meezingen met de liederen

Niet praten wanneer de cantusleider aan het woord is, of wanneer de nummers zijn ingestart

Tijdens de cantus moet iedereen op zijn plek blijven zitten (polonaise is natuurlijk altijd toegestaan)

Geen toiletbezoek terwijl de cantus bezig is, alleen in pauzes

Wanneer de regels niet voldoende worden nageleefd volgens de cantusleider, is deze bevoegd om ‘straffen’ uit te delen aan de deelnemers.